Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ năm ngày 06-10-2022, nhằm ngày 11-9 Nhâm Dần


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ sáu 19-9 Nhâm Dần14-10-2022
Cửu 2Chủ nhật 28-9 Nhâm Dần23-10-2022
Cửu 3Thứ ba 8-10 Nhâm Dần01-11-2022
Cửu 4Thứ năm 17-10 Nhâm Dần10-11-2022
Cửu 5Thứ bảy 26-10 Nhâm Dần19-11-2022
Cửu 6Thứ hai 5-11 Nhâm Dần28-11-2022
Cửu 7Thứ tư 14-11 Nhâm Dần07-12-2022
Cửu 8Thứ sáu 23-11 Nhâm Dần16-12-2022
Chung CửuChủ nhật 3-12 Nhâm Dần25-12-2022
Tiểu TườngThứ năm 26-5 Quý Mão13-07-2023
Đại TườngThứ tư 1-4 Giáp Thìn08-05-2024