Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 16-10-2019, nhằm ngày 18-9 Kỷ Hợi


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 26-9 Kỷ Hợi24-10-2019
Cửu 2Thứ bảy 6-10 Kỷ Hợi02-11-2019
Cửu 3Thứ hai 15-10 Kỷ Hợi11-11-2019
Cửu 4Thứ tư 24-10 Kỷ Hợi20-11-2019
Cửu 5Thứ sáu 4-11 Kỷ Hợi29-11-2019
Cửu 6Chủ nhật 13-11 Kỷ Hợi08-12-2019
Cửu 7Thứ ba 22-11 Kỷ Hợi17-12-2019
Cửu 8Thứ năm 1-12 Kỷ Hợi26-12-2019
Chung CửuThứ bảy 10-12 Kỷ Hợi04-01-2020
Tiểu TườngThứ tư 2-6 Canh Tý22-07-2020
Đại TườngThứ ba 7-4 Tân Sửu18-05-2021