Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ năm ngày 06-05-2021, nhằm ngày 25-3 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ sáu 3-4 Tân Sửu14-05-2021
Cửu 2Chủ nhật 12-4 Tân Sửu23-05-2021
Cửu 3Thứ ba 21-4 Tân Sửu01-06-2021
Cửu 4Thứ năm 1-5 Tân Sửu10-06-2021
Cửu 5Thứ bảy 10-5 Tân Sửu19-06-2021
Cửu 6Thứ hai 19-5 Tân Sửu28-06-2021
Cửu 7Thứ tư 28-5 Tân Sửu07-07-2021
Cửu 8Thứ sáu 7-6 Tân Sửu16-07-2021
Chung CửuChủ nhật 16-6 Tân Sửu25-07-2021
Tiểu TườngThứ năm 10-1 Nhâm Dần10-02-2022
Đại TườngThứ tư 14-11 Nhâm Dần07-12-2022