Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 24-07-2024, nhằm ngày 19-6 Giáp Thìn


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 27-6 Giáp Thìn01-08-2024
Cửu 2Thứ bảy 7-7 Giáp Thìn10-08-2024
Cửu 3Thứ hai 16-7 Giáp Thìn19-08-2024
Cửu 4Thứ tư 25-7 Giáp Thìn28-08-2024
Cửu 5Thứ sáu 4-8 Giáp Thìn06-09-2024
Cửu 6Chủ nhật 13-8 Giáp Thìn15-09-2024
Cửu 7Thứ ba 22-8 Giáp Thìn24-09-2024
Cửu 8Thứ năm 1-9 Giáp Thìn03-10-2024
Chung CửuThứ bảy 10-9 Giáp Thìn12-10-2024
Tiểu TườngThứ tư 3-4 Ất Tỵ30-04-2025
Đại TườngThứ ba 8-1 Bính Ngọ24-02-2026