Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 30-05-2023, nhằm ngày 12-4 Quý Mão


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 20-4 Quý Mão07-06-2023
Cửu 2Thứ sáu 29-4 Quý Mão16-06-2023
Cửu 3Chủ nhật 8-5 Quý Mão25-06-2023
Cửu 4Thứ ba 17-5 Quý Mão04-07-2023
Cửu 5Thứ năm 26-5 Quý Mão13-07-2023
Cửu 6Thứ bảy 5-6 Quý Mão22-07-2023
Cửu 7Thứ hai 14-6 Quý Mão31-07-2023
Cửu 8Thứ tư 23-6 Quý Mão09-08-2023
Chung CửuThứ sáu 3-7 Quý Mão18-08-2023
Tiểu TườngThứ ba 25-1 Giáp Thìn05-03-2024
Đại TườngThứ hai 30-11 Giáp Thìn30-12-2024