Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 16-08-2022, nhằm ngày 19-7 Nhâm Dần


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 27-7 Nhâm Dần24-08-2022
Cửu 2Thứ sáu 7-8 Nhâm Dần02-09-2022
Cửu 3Chủ nhật 16-8 Nhâm Dần11-09-2022
Cửu 4Thứ ba 25-8 Nhâm Dần20-09-2022
Cửu 5Thứ năm 4-9 Nhâm Dần29-09-2022
Cửu 6Thứ bảy 13-9 Nhâm Dần08-10-2022
Cửu 7Thứ hai 22-9 Nhâm Dần17-10-2022
Cửu 8Thứ tư 2-10 Nhâm Dần26-10-2022
Chung CửuThứ sáu 11-10 Nhâm Dần04-11-2022
Tiểu TườngThứ ba 5-4 Quý Mão23-05-2023
Đại TườngThứ hai 9-2 Giáp Thìn18-03-2024