Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ năm ngày 02-04-2020, nhằm ngày 10-3 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ sáu 18-3 Canh Tý10-04-2020
Cửu 2Chủ nhật 27-3 Canh Tý19-04-2020
Cửu 3Thứ ba 6-4 Canh Tý28-04-2020
Cửu 4Thứ năm 15-4 Canh Tý07-05-2020
Cửu 5Thứ bảy 24-4 Canh Tý16-05-2020
Cửu 6Thứ hai 3-4 nhuận Canh Tý25-05-2020
Cửu 7Thứ tư 12-4 nhuận Canh Tý03-06-2020
Cửu 8Thứ sáu 21-4 nhuận Canh Tý12-06-2020
Chung CửuChủ nhật 1-5 Canh Tý21-06-2020
Tiểu TườngThứ năm 25-11 Canh Tý07-01-2021
Đại TườngThứ tư 29-9 Tân Sửu03-11-2021