Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ sáu ngày 23-08-2019, nhằm ngày 23-7 Kỷ Hợi


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ bảy 2-8 Kỷ Hợi31-08-2019
Cửu 2Thứ hai 11-8 Kỷ Hợi09-09-2019
Cửu 3Thứ tư 20-8 Kỷ Hợi18-09-2019
Cửu 4Thứ sáu 29-8 Kỷ Hợi27-09-2019
Cửu 5Chủ nhật 8-9 Kỷ Hợi06-10-2019
Cửu 6Thứ ba 17-9 Kỷ Hợi15-10-2019
Cửu 7Thứ năm 26-9 Kỷ Hợi24-10-2019
Cửu 8Thứ bảy 6-10 Kỷ Hợi02-11-2019
Chung CửuThứ hai 15-10 Kỷ Hợi11-11-2019
Tiểu TườngThứ sáu 7-4 nhuận Canh Tý29-05-2020
Đại TườngThứ năm 13-2 Tân Sửu25-03-2021