Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ hai ngày 27-02-2017, nhằm ngày 2-2 Đinh Dậu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ ba 10-2 Đinh Dậu07-03-2017
Cửu 2Thứ năm 19-2 Đinh Dậu16-03-2017
Cửu 3Thứ bảy 28-2 Đinh Dậu25-03-2017
Cửu 4Thứ hai 7-3 Đinh Dậu03-04-2017
Cửu 5Thứ tư 16-3 Đinh Dậu12-04-2017
Cửu 6Thứ sáu 25-3 Đinh Dậu21-04-2017
Cửu 7Chủ nhật 5-4 Đinh Dậu30-04-2017
Cửu 8Thứ ba 14-4 Đinh Dậu09-05-2017
Chung CửuThứ năm 23-4 Đinh Dậu18-05-2017
Tiểu TườngThứ hai 17-10 Đinh Dậu04-12-2017
Đại TườngChủ nhật 21-8 Mậu Tuất30-09-2018