Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 05-08-2020, nhằm ngày 16-6 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 24-6 Canh Tý13-08-2020
Cửu 2Thứ bảy 4-7 Canh Tý22-08-2020
Cửu 3Thứ hai 13-7 Canh Tý31-08-2020
Cửu 4Thứ tư 22-7 Canh Tý09-09-2020
Cửu 5Thứ sáu 2-8 Canh Tý18-09-2020
Cửu 6Chủ nhật 11-8 Canh Tý27-09-2020
Cửu 7Thứ ba 20-8 Canh Tý06-10-2020
Cửu 8Thứ năm 29-8 Canh Tý15-10-2020
Chung CửuThứ bảy 8-9 Canh Tý24-10-2020
Tiểu TườngThứ tư 1-4 Tân Sửu12-05-2021
Đại TườngThứ ba 6-2 Nhâm Dần08-03-2022