Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ sáu ngày 21-10-2016, nhằm ngày 21-9 Bính Thân


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ bảy 29-9 Bính Thân29-10-2016
Cửu 2Thứ hai 8-10 Bính Thân07-11-2016
Cửu 3Thứ tư 17-10 Bính Thân16-11-2016
Cửu 4Thứ sáu 26-10 Bính Thân25-11-2016
Cửu 5Chủ nhật 6-11 Bính Thân04-12-2016
Cửu 6Thứ ba 15-11 Bính Thân13-12-2016
Cửu 7Thứ năm 24-11 Bính Thân22-12-2016
Cửu 8Thứ bảy 3-12 Bính Thân31-12-2016
Chung CửuThứ hai 12-12 Bính Thân09-01-2017
Tiểu TườngThứ sáu 6-6 nhuận Đinh Dậu28-07-2017
Đại TườngThứ năm 10-4 Mậu Tuất24-05-2018