Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 24-05-2017, nhằm ngày 29-4 Đinh Dậu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 7-5 Đinh Dậu01-06-2017
Cửu 2Thứ bảy 16-5 Đinh Dậu10-06-2017
Cửu 3Thứ hai 25-5 Đinh Dậu19-06-2017
Cửu 4Thứ tư 5-6 Đinh Dậu28-06-2017
Cửu 5Thứ sáu 14-6 Đinh Dậu07-07-2017
Cửu 6Chủ nhật 23-6 Đinh Dậu16-07-2017
Cửu 7Thứ ba 3-6 nhuận Đinh Dậu25-07-2017
Cửu 8Thứ năm 12-6 nhuận Đinh Dậu03-08-2017
Chung CửuThứ bảy 21-6 nhuận Đinh Dậu12-08-2017
Tiểu TườngThứ tư 13-1 Mậu Tuất28-02-2018
Đại TườngThứ ba 19-11 Mậu Tuất25-12-2018