Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 07-02-2023, nhằm ngày 17-1 Quý Mão


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 25-1 Quý Mão15-02-2023
Cửu 2Thứ sáu 5-2 Quý Mão24-02-2023
Cửu 3Chủ nhật 14-2 Quý Mão05-03-2023
Cửu 4Thứ ba 23-2 Quý Mão14-03-2023
Cửu 5Thứ năm 2-2 nhuận Quý Mão23-03-2023
Cửu 6Thứ bảy 11-2 nhuận Quý Mão01-04-2023
Cửu 7Thứ hai 20-2 nhuận Quý Mão10-04-2023
Cửu 8Thứ tư 29-2 nhuận Quý Mão19-04-2023
Chung CửuThứ sáu 9-3 Quý Mão28-04-2023
Tiểu TườngThứ ba 2-10 Quý Mão14-11-2023
Đại TườngThứ hai 7-8 Giáp Thìn09-09-2024