Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ bảy ngày 25-06-2022, nhằm ngày 27-5 Nhâm Dần


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuChủ nhật 5-6 Nhâm Dần03-07-2022
Cửu 2Thứ ba 14-6 Nhâm Dần12-07-2022
Cửu 3Thứ năm 23-6 Nhâm Dần21-07-2022
Cửu 4Thứ bảy 2-7 Nhâm Dần30-07-2022
Cửu 5Thứ hai 11-7 Nhâm Dần08-08-2022
Cửu 6Thứ tư 20-7 Nhâm Dần17-08-2022
Cửu 7Thứ sáu 29-7 Nhâm Dần26-08-2022
Cửu 8Chủ nhật 9-8 Nhâm Dần04-09-2022
Chung CửuThứ ba 18-8 Nhâm Dần13-09-2022
Tiểu TườngThứ bảy 11-2 nhuận Quý Mão01-04-2023
Đại TườngThứ sáu 16-12 Quý Mão26-01-2024