Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 21-03-2023, nhằm ngày 30-2 Quý Mão


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 8-2 nhuận Quý Mão29-03-2023
Cửu 2Thứ sáu 17-2 nhuận Quý Mão07-04-2023
Cửu 3Chủ nhật 26-2 nhuận Quý Mão16-04-2023
Cửu 4Thứ ba 6-3 Quý Mão25-04-2023
Cửu 5Thứ năm 15-3 Quý Mão04-05-2023
Cửu 6Thứ bảy 24-3 Quý Mão13-05-2023
Cửu 7Thứ hai 4-4 Quý Mão22-05-2023
Cửu 8Thứ tư 13-4 Quý Mão31-05-2023
Chung CửuThứ sáu 22-4 Quý Mão09-06-2023
Tiểu TườngThứ ba 14-11 Quý Mão26-12-2023
Đại TườngThứ hai 19-9 Giáp Thìn21-10-2024