Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 01-12-2020, nhằm ngày 17-10 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 25-10 Canh Tý09-12-2020
Cửu 2Thứ sáu 5-11 Canh Tý18-12-2020
Cửu 3Chủ nhật 14-11 Canh Tý27-12-2020
Cửu 4Thứ ba 23-11 Canh Tý05-01-2021
Cửu 5Thứ năm 2-12 Canh Tý14-01-2021
Cửu 6Thứ bảy 11-12 Canh Tý23-01-2021
Cửu 7Thứ hai 20-12 Canh Tý01-02-2021
Cửu 8Thứ tư 29-12 Canh Tý10-02-2021
Chung CửuThứ sáu 8-1 Tân Sửu19-02-2021
Tiểu TườngThứ ba 1-8 Tân Sửu07-09-2021
Đại TườngThứ hai 6-6 Nhâm Dần04-07-2022