Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 27-05-2020, nhằm ngày 5-4 nhuận Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 13-4 nhuận Canh Tý04-06-2020
Cửu 2Thứ bảy 22-4 nhuận Canh Tý13-06-2020
Cửu 3Thứ hai 2-5 Canh Tý22-06-2020
Cửu 4Thứ tư 11-5 Canh Tý01-07-2020
Cửu 5Thứ sáu 20-5 Canh Tý10-07-2020
Cửu 6Chủ nhật 29-5 Canh Tý19-07-2020
Cửu 7Thứ ba 8-6 Canh Tý28-07-2020
Cửu 8Thứ năm 17-6 Canh Tý06-08-2020
Chung CửuThứ bảy 26-6 Canh Tý15-08-2020
Tiểu TườngThứ tư 20-1 Tân Sửu03-03-2021
Đại TườngThứ ba 25-11 Tân Sửu28-12-2021