Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ sáu ngày 24-01-2020, nhằm ngày 30-12 Kỷ Hợi


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ bảy 8-1 Canh Tý01-02-2020
Cửu 2Thứ hai 17-1 Canh Tý10-02-2020
Cửu 3Thứ tư 26-1 Canh Tý19-02-2020
Cửu 4Thứ sáu 6-2 Canh Tý28-02-2020
Cửu 5Chủ nhật 15-2 Canh Tý08-03-2020
Cửu 6Thứ ba 24-2 Canh Tý17-03-2020
Cửu 7Thứ năm 3-3 Canh Tý26-03-2020
Cửu 8Thứ bảy 12-3 Canh Tý04-04-2020
Chung CửuThứ hai 21-3 Canh Tý13-04-2020
Tiểu TườngThứ sáu 14-9 Canh Tý30-10-2020
Đại TườngThứ năm 19-7 Tân Sửu26-08-2021