Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ năm ngày 19-01-2017, nhằm ngày 22-12 Bính Thân


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ sáu 30-12 Bính Thân27-01-2017
Cửu 2Chủ nhật 9-1 Đinh Dậu05-02-2017
Cửu 3Thứ ba 18-1 Đinh Dậu14-02-2017
Cửu 4Thứ năm 27-1 Đinh Dậu23-02-2017
Cửu 5Thứ bảy 7-2 Đinh Dậu04-03-2017
Cửu 6Thứ hai 16-2 Đinh Dậu13-03-2017
Cửu 7Thứ tư 25-2 Đinh Dậu22-03-2017
Cửu 8Thứ sáu 4-3 Đinh Dậu31-03-2017
Chung CửuChủ nhật 13-3 Đinh Dậu09-04-2017
Tiểu TườngThứ năm 7-9 Đinh Dậu26-10-2017
Đại TườngThứ tư 12-7 Mậu Tuất22-08-2018