Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 03-08-2021, nhằm ngày 25-6 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 4-7 Tân Sửu11-08-2021
Cửu 2Thứ sáu 13-7 Tân Sửu20-08-2021
Cửu 3Chủ nhật 22-7 Tân Sửu29-08-2021
Cửu 4Thứ ba 1-8 Tân Sửu07-09-2021
Cửu 5Thứ năm 10-8 Tân Sửu16-09-2021
Cửu 6Thứ bảy 19-8 Tân Sửu25-09-2021
Cửu 7Thứ hai 28-8 Tân Sửu04-10-2021
Cửu 8Thứ tư 8-9 Tân Sửu13-10-2021
Chung CửuThứ sáu 17-9 Tân Sửu22-10-2021
Tiểu TườngThứ ba 10-4 Nhâm Dần10-05-2022
Đại TườngThứ hai 15-2 Quý Mão06-03-2023