Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 01-12-2021, nhằm ngày 27-10 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 6-11 Tân Sửu09-12-2021
Cửu 2Thứ bảy 15-11 Tân Sửu18-12-2021
Cửu 3Thứ hai 24-11 Tân Sửu27-12-2021
Cửu 4Thứ tư 3-12 Tân Sửu05-01-2022
Cửu 5Thứ sáu 12-12 Tân Sửu14-01-2022
Cửu 6Chủ nhật 21-12 Tân Sửu23-01-2022
Cửu 7Thứ ba 1-1 Nhâm Dần01-02-2022
Cửu 8Thứ năm 10-1 Nhâm Dần10-02-2022
Chung CửuThứ bảy 19-1 Nhâm Dần19-02-2022
Tiểu TườngThứ tư 12-8 Nhâm Dần07-09-2022
Đại TườngThứ ba 17-5 Quý Mão04-07-2023