Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Chủ nhật ngày 28-02-2021, nhằm ngày 17-1 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ hai 25-1 Tân Sửu08-03-2021
Cửu 2Thứ tư 5-2 Tân Sửu17-03-2021
Cửu 3Thứ sáu 14-2 Tân Sửu26-03-2021
Cửu 4Chủ nhật 23-2 Tân Sửu04-04-2021
Cửu 5Thứ ba 2-3 Tân Sửu13-04-2021
Cửu 6Thứ năm 11-3 Tân Sửu22-04-2021
Cửu 7Thứ bảy 20-3 Tân Sửu01-05-2021
Cửu 8Thứ hai 29-3 Tân Sửu10-05-2021
Chung CửuThứ tư 8-4 Tân Sửu19-05-2021
Tiểu TườngChủ nhật 2-11 Tân Sửu05-12-2021
Đại TườngThứ bảy 6-9 Nhâm Dần01-10-2022