Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 26-10-2021, nhằm ngày 21-9 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 29-9 Tân Sửu03-11-2021
Cửu 2Thứ sáu 8-10 Tân Sửu12-11-2021
Cửu 3Chủ nhật 17-10 Tân Sửu21-11-2021
Cửu 4Thứ ba 26-10 Tân Sửu30-11-2021
Cửu 5Thứ năm 6-11 Tân Sửu09-12-2021
Cửu 6Thứ bảy 15-11 Tân Sửu18-12-2021
Cửu 7Thứ hai 24-11 Tân Sửu27-12-2021
Cửu 8Thứ tư 3-12 Tân Sửu05-01-2022
Chung CửuThứ sáu 12-12 Tân Sửu14-01-2022
Tiểu TườngThứ ba 5-7 Nhâm Dần02-08-2022
Đại TườngThứ hai 11-4 Quý Mão29-05-2023