Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ bảy ngày 25-05-2019, nhằm ngày 21-4 Kỷ Hợi


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuChủ nhật 29-4 Kỷ Hợi02-06-2019
Cửu 2Thứ ba 9-5 Kỷ Hợi11-06-2019
Cửu 3Thứ năm 18-5 Kỷ Hợi20-06-2019
Cửu 4Thứ bảy 27-5 Kỷ Hợi29-06-2019
Cửu 5Thứ hai 6-6 Kỷ Hợi08-07-2019
Cửu 6Thứ tư 15-6 Kỷ Hợi17-07-2019
Cửu 7Thứ sáu 24-6 Kỷ Hợi26-07-2019
Cửu 8Chủ nhật 4-7 Kỷ Hợi04-08-2019
Chung CửuThứ ba 13-7 Kỷ Hợi13-08-2019
Tiểu TườngThứ bảy 7-2 Canh Tý29-02-2020
Đại TườngThứ sáu 12-11 Canh Tý25-12-2020