Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 27-10-2020, nhằm ngày 11-9 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 19-9 Canh Tý04-11-2020
Cửu 2Thứ sáu 28-9 Canh Tý13-11-2020
Cửu 3Chủ nhật 8-10 Canh Tý22-11-2020
Cửu 4Thứ ba 17-10 Canh Tý01-12-2020
Cửu 5Thứ năm 26-10 Canh Tý10-12-2020
Cửu 6Thứ bảy 6-11 Canh Tý19-12-2020
Cửu 7Thứ hai 15-11 Canh Tý28-12-2020
Cửu 8Thứ tư 24-11 Canh Tý06-01-2021
Chung CửuThứ sáu 3-12 Canh Tý15-01-2021
Tiểu TườngThứ ba 25-6 Tân Sửu03-08-2021
Đại TườngThứ hai 1-5 Nhâm Dần30-05-2022