Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ bảy ngày 23-03-2019, nhằm ngày 18-2 Kỷ Hợi


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuChủ nhật 26-2 Kỷ Hợi31-03-2019
Cửu 2Thứ ba 5-3 Kỷ Hợi09-04-2019
Cửu 3Thứ năm 14-3 Kỷ Hợi18-04-2019
Cửu 4Thứ bảy 23-3 Kỷ Hợi27-04-2019
Cửu 5Thứ hai 2-4 Kỷ Hợi06-05-2019
Cửu 6Thứ tư 11-4 Kỷ Hợi15-05-2019
Cửu 7Thứ sáu 20-4 Kỷ Hợi24-05-2019
Cửu 8Chủ nhật 29-4 Kỷ Hợi02-06-2019
Chung CửuThứ ba 9-5 Kỷ Hợi11-06-2019
Tiểu TườngThứ bảy 3-12 Kỷ Hợi28-12-2019
Đại TườngThứ sáu 7-9 Canh Tý23-10-2020