Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ bảy ngày 24-02-2024, nhằm ngày 15-1 Giáp Thìn


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuChủ nhật 23-1 Giáp Thìn03-03-2024
Cửu 2Thứ ba 3-2 Giáp Thìn12-03-2024
Cửu 3Thứ năm 12-2 Giáp Thìn21-03-2024
Cửu 4Thứ bảy 21-2 Giáp Thìn30-03-2024
Cửu 5Thứ hai 30-2 Giáp Thìn08-04-2024
Cửu 6Thứ tư 9-3 Giáp Thìn17-04-2024
Cửu 7Thứ sáu 18-3 Giáp Thìn26-04-2024
Cửu 8Chủ nhật 27-3 Giáp Thìn05-05-2024
Chung CửuThứ ba 7-4 Giáp Thìn14-05-2024
Tiểu TườngThứ bảy 30-10 Giáp Thìn30-11-2024
Đại TườngThứ sáu 5-8 Ất Tỵ26-09-2025