Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Chủ nhật ngày 25-09-2016, nhằm ngày 25-8 Bính Thân


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ hai 3-9 Bính Thân03-10-2016
Cửu 2Thứ tư 12-9 Bính Thân12-10-2016
Cửu 3Thứ sáu 21-9 Bính Thân21-10-2016
Cửu 4Chủ nhật 30-9 Bính Thân30-10-2016
Cửu 5Thứ ba 9-10 Bính Thân08-11-2016
Cửu 6Thứ năm 18-10 Bính Thân17-11-2016
Cửu 7Thứ bảy 27-10 Bính Thân26-11-2016
Cửu 8Thứ hai 7-11 Bính Thân05-12-2016
Chung CửuThứ tư 16-11 Bính Thân14-12-2016
Tiểu TườngChủ nhật 9-6 Đinh Dậu02-07-2017
Đại TườngThứ bảy 13-3 Mậu Tuất28-04-2018