Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 19-01-2021, nhằm ngày 7-12 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 15-12 Canh Tý27-01-2021
Cửu 2Thứ sáu 24-12 Canh Tý05-02-2021
Cửu 3Chủ nhật 3-1 Tân Sửu14-02-2021
Cửu 4Thứ ba 12-1 Tân Sửu23-02-2021
Cửu 5Thứ năm 21-1 Tân Sửu04-03-2021
Cửu 6Thứ bảy 1-2 Tân Sửu13-03-2021
Cửu 7Thứ hai 10-2 Tân Sửu22-03-2021
Cửu 8Thứ tư 19-2 Tân Sửu31-03-2021
Chung CửuThứ sáu 28-2 Tân Sửu09-04-2021
Tiểu TườngThứ ba 21-9 Tân Sửu26-10-2021
Đại TườngThứ hai 25-7 Nhâm Dần22-08-2022