Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Chủ nhật ngày 25-02-2018, nhằm ngày 10-1 Mậu Tuất


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ hai 18-1 Mậu Tuất05-03-2018
Cửu 2Thứ tư 27-1 Mậu Tuất14-03-2018
Cửu 3Thứ sáu 7-2 Mậu Tuất23-03-2018
Cửu 4Chủ nhật 16-2 Mậu Tuất01-04-2018
Cửu 5Thứ ba 25-2 Mậu Tuất10-04-2018
Cửu 6Thứ năm 4-3 Mậu Tuất19-04-2018
Cửu 7Thứ bảy 13-3 Mậu Tuất28-04-2018
Cửu 8Thứ hai 22-3 Mậu Tuất07-05-2018
Chung CửuThứ tư 2-4 Mậu Tuất16-05-2018
Tiểu TườngChủ nhật 26-10 Mậu Tuất02-12-2018
Đại TườngThứ bảy 30-8 Kỷ Hợi28-09-2019