Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ hai ngày 11-12-2017, nhằm ngày 24-10 Đinh Dậu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ ba 2-11 Đinh Dậu19-12-2017
Cửu 2Thứ năm 11-11 Đinh Dậu28-12-2017
Cửu 3Thứ bảy 20-11 Đinh Dậu06-01-2018
Cửu 4Thứ hai 29-11 Đinh Dậu15-01-2018
Cửu 5Thứ tư 8-12 Đinh Dậu24-01-2018
Cửu 6Thứ sáu 17-12 Đinh Dậu02-02-2018
Cửu 7Chủ nhật 26-12 Đinh Dậu11-02-2018
Cửu 8Thứ ba 5-1 Mậu Tuất20-02-2018
Chung CửuThứ năm 14-1 Mậu Tuất01-03-2018
Tiểu TườngThứ hai 8-8 Mậu Tuất17-09-2018
Đại TườngChủ nhật 12-6 Kỷ Hợi14-07-2019