Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ bảy ngày 21-04-2018, nhằm ngày 6-3 Mậu Tuất


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuChủ nhật 14-3 Mậu Tuất29-04-2018
Cửu 2Thứ ba 23-3 Mậu Tuất08-05-2018
Cửu 3Thứ năm 3-4 Mậu Tuất17-05-2018
Cửu 4Thứ bảy 12-4 Mậu Tuất26-05-2018
Cửu 5Thứ hai 21-4 Mậu Tuất04-06-2018
Cửu 6Thứ tư 30-4 Mậu Tuất13-06-2018
Cửu 7Thứ sáu 9-5 Mậu Tuất22-06-2018
Cửu 8Chủ nhật 18-5 Mậu Tuất01-07-2018
Chung CửuThứ ba 27-5 Mậu Tuất10-07-2018
Tiểu TườngThứ bảy 21-12 Mậu Tuất26-01-2019
Đại TườngThứ sáu 26-10 Kỷ Hợi22-11-2019