Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ năm ngày 29-06-2017, nhằm ngày 6-6 Đinh Dậu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ sáu 14-6 Đinh Dậu07-07-2017
Cửu 2Chủ nhật 23-6 Đinh Dậu16-07-2017
Cửu 3Thứ ba 3-6 nhuận Đinh Dậu25-07-2017
Cửu 4Thứ năm 12-6 nhuận Đinh Dậu03-08-2017
Cửu 5Thứ bảy 21-6 nhuận Đinh Dậu12-08-2017
Cửu 6Thứ hai 30-6 nhuận Đinh Dậu21-08-2017
Cửu 7Thứ tư 9-7 Đinh Dậu30-08-2017
Cửu 8Thứ sáu 18-7 Đinh Dậu08-09-2017
Chung CửuChủ nhật 27-7 Đinh Dậu17-09-2017
Tiểu TườngThứ năm 20-2 Mậu Tuất05-04-2018
Đại TườngThứ tư 25-12 Mậu Tuất30-01-2019