Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 23-08-2017, nhằm ngày 2-7 Đinh Dậu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 10-7 Đinh Dậu31-08-2017
Cửu 2Thứ bảy 19-7 Đinh Dậu09-09-2017
Cửu 3Thứ hai 28-7 Đinh Dậu18-09-2017
Cửu 4Thứ tư 8-8 Đinh Dậu27-09-2017
Cửu 5Thứ sáu 17-8 Đinh Dậu06-10-2017
Cửu 6Chủ nhật 26-8 Đinh Dậu15-10-2017
Cửu 7Thứ ba 5-9 Đinh Dậu24-10-2017
Cửu 8Thứ năm 14-9 Đinh Dậu02-11-2017
Chung CửuThứ bảy 23-9 Đinh Dậu11-11-2017
Tiểu TườngThứ tư 16-4 Mậu Tuất30-05-2018
Đại TườngThứ ba 21-2 Kỷ Hợi26-03-2019