Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 08-07-2020, nhằm ngày 18-5 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 26-5 Canh Tý16-07-2020
Cửu 2Thứ bảy 5-6 Canh Tý25-07-2020
Cửu 3Thứ hai 14-6 Canh Tý03-08-2020
Cửu 4Thứ tư 23-6 Canh Tý12-08-2020
Cửu 5Thứ sáu 3-7 Canh Tý21-08-2020
Cửu 6Chủ nhật 12-7 Canh Tý30-08-2020
Cửu 7Thứ ba 21-7 Canh Tý08-09-2020
Cửu 8Thứ năm 1-8 Canh Tý17-09-2020
Chung CửuThứ bảy 10-8 Canh Tý26-09-2020
Tiểu TườngThứ tư 3-3 Tân Sửu14-04-2021
Đại TườngThứ ba 8-1 Nhâm Dần08-02-2022