Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 07-12-2016, nhằm ngày 9-11 Bính Thân


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 17-11 Bính Thân15-12-2016
Cửu 2Thứ bảy 26-11 Bính Thân24-12-2016
Cửu 3Thứ hai 5-12 Bính Thân02-01-2017
Cửu 4Thứ tư 14-12 Bính Thân11-01-2017
Cửu 5Thứ sáu 23-12 Bính Thân20-01-2017
Cửu 6Chủ nhật 2-1 Đinh Dậu29-01-2017
Cửu 7Thứ ba 11-1 Đinh Dậu07-02-2017
Cửu 8Thứ năm 20-1 Đinh Dậu16-02-2017
Chung CửuThứ bảy 29-1 Đinh Dậu25-02-2017
Tiểu TườngThứ tư 23-7 Đinh Dậu13-09-2017
Đại TườngThứ ba 27-5 Mậu Tuất10-07-2018