Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Chủ nhật ngày 11-04-2021, nhằm ngày 30-2 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ hai 8-3 Tân Sửu19-04-2021
Cửu 2Thứ tư 17-3 Tân Sửu28-04-2021
Cửu 3Thứ sáu 26-3 Tân Sửu07-05-2021
Cửu 4Chủ nhật 5-4 Tân Sửu16-05-2021
Cửu 5Thứ ba 14-4 Tân Sửu25-05-2021
Cửu 6Thứ năm 23-4 Tân Sửu03-06-2021
Cửu 7Thứ bảy 3-5 Tân Sửu12-06-2021
Cửu 8Thứ hai 12-5 Tân Sửu21-06-2021
Chung CửuThứ tư 21-5 Tân Sửu30-06-2021
Tiểu TườngChủ nhật 14-12 Tân Sửu16-01-2022
Đại TườngThứ bảy 19-10 Nhâm Dần12-11-2022