Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ hai ngày 20-09-2021, nhằm ngày 14-8 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ ba 22-8 Tân Sửu28-09-2021
Cửu 2Thứ năm 2-9 Tân Sửu07-10-2021
Cửu 3Thứ bảy 11-9 Tân Sửu16-10-2021
Cửu 4Thứ hai 20-9 Tân Sửu25-10-2021
Cửu 5Thứ tư 29-9 Tân Sửu03-11-2021
Cửu 6Thứ sáu 8-10 Tân Sửu12-11-2021
Cửu 7Chủ nhật 17-10 Tân Sửu21-11-2021
Cửu 8Thứ ba 26-10 Tân Sửu30-11-2021
Chung CửuThứ năm 6-11 Tân Sửu09-12-2021
Tiểu TườngThứ hai 29-5 Nhâm Dần27-06-2022
Đại TườngChủ nhật 4-3 Quý Mão23-04-2023