Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ ba ngày 25-01-2022, nhằm ngày 23-12 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ tư 2-1 Nhâm Dần02-02-2022
Cửu 2Thứ sáu 11-1 Nhâm Dần11-02-2022
Cửu 3Chủ nhật 20-1 Nhâm Dần20-02-2022
Cửu 4Thứ ba 29-1 Nhâm Dần01-03-2022
Cửu 5Thứ năm 8-2 Nhâm Dần10-03-2022
Cửu 6Thứ bảy 17-2 Nhâm Dần19-03-2022
Cửu 7Thứ hai 26-2 Nhâm Dần28-03-2022
Cửu 8Thứ tư 6-3 Nhâm Dần06-04-2022
Chung CửuThứ sáu 15-3 Nhâm Dần15-04-2022
Tiểu TườngThứ ba 8-10 Nhâm Dần01-11-2022
Đại TườngThứ hai 13-7 Quý Mão28-08-2023