Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 16-06-2021, nhằm ngày 7-5 Tân Sửu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 15-5 Tân Sửu24-06-2021
Cửu 2Thứ bảy 24-5 Tân Sửu03-07-2021
Cửu 3Thứ hai 3-6 Tân Sửu12-07-2021
Cửu 4Thứ tư 12-6 Tân Sửu21-07-2021
Cửu 5Thứ sáu 21-6 Tân Sửu30-07-2021
Cửu 6Chủ nhật 1-7 Tân Sửu08-08-2021
Cửu 7Thứ ba 10-7 Tân Sửu17-08-2021
Cửu 8Thứ năm 19-7 Tân Sửu26-08-2021
Chung CửuThứ bảy 28-7 Tân Sửu04-09-2021
Tiểu TườngThứ tư 21-2 Nhâm Dần23-03-2022
Đại TườngThứ ba 26-12 Nhâm Dần17-01-2023