Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ năm ngày 30-03-2017, nhằm ngày 3-3 Đinh Dậu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ sáu 11-3 Đinh Dậu07-04-2017
Cửu 2Chủ nhật 20-3 Đinh Dậu16-04-2017
Cửu 3Thứ ba 29-3 Đinh Dậu25-04-2017
Cửu 4Thứ năm 9-4 Đinh Dậu04-05-2017
Cửu 5Thứ bảy 18-4 Đinh Dậu13-05-2017
Cửu 6Thứ hai 27-4 Đinh Dậu22-05-2017
Cửu 7Thứ tư 6-5 Đinh Dậu31-05-2017
Cửu 8Thứ sáu 15-5 Đinh Dậu09-06-2017
Chung CửuChủ nhật 24-5 Đinh Dậu18-06-2017
Tiểu TườngThứ năm 18-11 Đinh Dậu04-01-2018
Đại TườngThứ tư 23-9 Mậu Tuất31-10-2018