Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Chủ nhật ngày 23-02-2020, nhằm ngày 1-2 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ hai 9-2 Canh Tý02-03-2020
Cửu 2Thứ tư 18-2 Canh Tý11-03-2020
Cửu 3Thứ sáu 27-2 Canh Tý20-03-2020
Cửu 4Chủ nhật 6-3 Canh Tý29-03-2020
Cửu 5Thứ ba 15-3 Canh Tý07-04-2020
Cửu 6Thứ năm 24-3 Canh Tý16-04-2020
Cửu 7Thứ bảy 3-4 Canh Tý25-04-2020
Cửu 8Thứ hai 12-4 Canh Tý04-05-2020
Chung CửuThứ tư 21-4 Canh Tý13-05-2020
Tiểu TườngChủ nhật 15-10 Canh Tý29-11-2020
Đại TườngThứ bảy 19-8 Tân Sửu25-09-2021