Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ hai ngày 23-10-2017, nhằm ngày 4-9 Đinh Dậu


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ ba 12-9 Đinh Dậu31-10-2017
Cửu 2Thứ năm 21-9 Đinh Dậu09-11-2017
Cửu 3Thứ bảy 1-10 Đinh Dậu18-11-2017
Cửu 4Thứ hai 10-10 Đinh Dậu27-11-2017
Cửu 5Thứ tư 19-10 Đinh Dậu06-12-2017
Cửu 6Thứ sáu 28-10 Đinh Dậu15-12-2017
Cửu 7Chủ nhật 7-11 Đinh Dậu24-12-2017
Cửu 8Thứ ba 16-11 Đinh Dậu02-01-2018
Chung CửuThứ năm 25-11 Đinh Dậu11-01-2018
Tiểu TườngThứ hai 18-6 Mậu Tuất30-07-2018
Đại TườngChủ nhật 22-4 Kỷ Hợi26-05-2019