Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ hai ngày 28-09-2020, nhằm ngày 12-8 Canh Tý


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ ba 20-8 Canh Tý06-10-2020
Cửu 2Thứ năm 29-8 Canh Tý15-10-2020
Cửu 3Thứ bảy 8-9 Canh Tý24-10-2020
Cửu 4Thứ hai 17-9 Canh Tý02-11-2020
Cửu 5Thứ tư 26-9 Canh Tý11-11-2020
Cửu 6Thứ sáu 6-10 Canh Tý20-11-2020
Cửu 7Chủ nhật 15-10 Canh Tý29-11-2020
Cửu 8Thứ ba 24-10 Canh Tý08-12-2020
Chung CửuThứ năm 4-11 Canh Tý17-12-2020
Tiểu TườngThứ hai 26-5 Tân Sửu05-07-2021
Đại TườngChủ nhật 1-4 Nhâm Dần01-05-2022