Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Chủ nhật ngày 15-12-2019, nhằm ngày 20-11 Kỷ Hợi


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ hai 28-11 Kỷ Hợi23-12-2019
Cửu 2Thứ tư 7-12 Kỷ Hợi01-01-2020
Cửu 3Thứ sáu 16-12 Kỷ Hợi10-01-2020
Cửu 4Chủ nhật 25-12 Kỷ Hợi19-01-2020
Cửu 5Thứ ba 4-1 Canh Tý28-01-2020
Cửu 6Thứ năm 13-1 Canh Tý06-02-2020
Cửu 7Thứ bảy 22-1 Canh Tý15-02-2020
Cửu 8Thứ hai 2-2 Canh Tý24-02-2020
Chung CửuThứ tư 11-2 Canh Tý04-03-2020
Tiểu TườngChủ nhật 4-8 Canh Tý20-09-2020
Đại TườngThứ bảy 8-6 Tân Sửu17-07-2021