Họ và tên (vui lòng kèm theo thánh danh nếu có)

Ngày quy tiên (dương lịch)

Ngày Tháng Năm


LỊCH TUẦN CỬU - TIỂU TƯỜNG - ĐẠI TƯỜNG

Tân Cố Giác Linh:

Ngày quy tiên: Thứ tư ngày 27-09-2023, nhằm ngày 13-8 Quý Mão


LễThứNgày âm lịchNgày dương lịch
Sơ CửuThứ năm 21-8 Quý Mão05-10-2023
Cửu 2Thứ bảy 30-8 Quý Mão14-10-2023
Cửu 3Thứ hai 9-9 Quý Mão23-10-2023
Cửu 4Thứ tư 18-9 Quý Mão01-11-2023
Cửu 5Thứ sáu 27-9 Quý Mão10-11-2023
Cửu 6Chủ nhật 7-10 Quý Mão19-11-2023
Cửu 7Thứ ba 16-10 Quý Mão28-11-2023
Cửu 8Thứ năm 25-10 Quý Mão07-12-2023
Chung CửuThứ bảy 4-11 Quý Mão16-12-2023
Tiểu TườngThứ tư 28-5 Giáp Thìn03-07-2024
Đại TườngThứ ba 2-4 Ất Tỵ29-04-2025